Bosch kot priznana blagovna znamka premium je razlog, da smo v naši ponudbi. Da bi se še bolj približali kupcem, je družba organizirala tehnično-komercialno predstavitev v Novem Miloševu. Poseben poudarek…