ISO & Politika kakovosti

 • Poslovanje družbe RAPIDEX TRADE DOO se bo izvajalo v skladu z načeli družbeno odgovornega subjekta, ob upoštevanju izpolnjevanja ustreznih zahtev vseh deležnikov.
 • Stalna predanost in ključna usmeritev vseh aktivnosti v RAPIDEX TRADE DOO je zadovoljstvo kupcev / uporabnikov.
 • Izpolnjevanje zahtev kupcev / uporabnikov RAPIDEX TRADE DOO se bo izvajalo z uporabo moralnih načel poslovanja v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.
 • Sposobnost RAPIDEX TRADE DOO za obvladovanje tveganj, ki vplivajo na skladnost izdelkov in storitev, je usmerjena v nenehno povečevanje zadovoljstva kupcev / uporabnikov.
 • Zaposleni v RAPIDEX TRADE DOO poznajo politiko kakovosti, se zavedajo pomembnosti in obveznosti njenega izvajanja.
 • Zaposleni morajo spoštovati uveljavljena načela kakovosti in jih izboljšati.
 • Za doseganje ciljev kakovosti je RAPIDEX TRADE DOO zagotovil potrebno znanje in vse potrebne tehnične, kadrovske in finančne vire.
 • Cilji kakovosti RAPIDEX TRADE DOO so skladni s politiko kakovosti.
 • Strategija za stalno izboljševanje je zajeta v vseh dejavnostih.
 • Vodstvo stalno vzdržuje, pregleduje in izboljšuje sistem vodenja kakovosti v skladu s potrebami kupcev / uporabnikov in ustreznih deležnikov.
 • Izvajanje politike kakovosti je stalna obveznost vodstva RAPIDEX TRADE DOO.
 • Politika je na voljo javnosti in vsem zainteresiranim stranem.

RAPIDEX TRADE ustvarja novo vrednost z zagotavljanjem vrhunskih izdelkov in storitev, ki spodbujajo zaupanje strank in njihovo zadovoljstvo.