Naša pravila o družbeni odgovornosti

Družbena odgovornost podjetja Rapidex je vidna na celotnem delovanju podjetja in na vseh vzpostavljenih odnosih.
Prevzeli smo polno odgovornost za naše dejavnosti, ki presegajo področje izključno gospodarskih interesov.
Bistvo naše družbene odgovornosti je vzdrževanje dobrih odnosov ne samo s strankami, ampak tudi z zaposlenimi in vsemi ostalimi, ki so zavezani poslovanju podjetja Rapidex.
Družbeno odgovorno poslovanje se obravnava kot naložba v prihodnosti in ne kot strošek.

• Vlaganje v izobraževanje zaposlenih
• Izboljšanje delovnih pogojev in ustvarjanje dobrih odnosov ter pozitivno delovno vzdušje med zaposlenimi
• Vlaganje v človeški potencial, zdravje in varnost
• Upravljanje sprememb
• Upravljanje naravnih virov
• Upravljanje s človeškimi viri
• Zaposlovanje invalidov
• Odgovorno vedenje med zaposlitvijo
• pridobivanje zaupanja z vzpostavljanjem poštenega odnosa, spoštovanjem želja in potreb partnerjev ter kakovosti izdelkov
• Ustvarjanje partnerstva ima za posledico poštene cene, dobavne roke in ugodne plačilne pogoje z najvišjo kakovostjo blaga in storitev
• Spoštovanje delovnih standardov in delovnega prava

• skrb za elemente varovanja okolja

• Kodeksi ravnanja, ki urejajo delovne pogoje, človekove pravice in varstvo okolja

RAPIDEX FOUNDATION
By the decision of the Provincial Secretariat for Culture, the establishment and registration was made to the Register of the Foundation of the RAPIDEX Foundation, founded by Rapidex trade doo.
The objectives of the Foundation as independent, non-profit, non-governmental and political parties of an independent organization are the realization of the social common goals and interests that the Rapidex Foundation implements through the following activities:

• Humanitarian
• Improving the position of persons with disabilities
• Care for children and youth
• Help the elderly
• Promoting and improving culture, education, art and amateur sport
• Environmental Protection
• Other activities that contribute to the realization of general and humanitarian goals, in accordance with the goals of the Rapidex Foundation and the decision of its competent authority

RAPIDEX TRADE ustvarja novo vrednost z zagotavljanjem vrhunskih izdelkov in storitev, ki spodbujajo zaupanje strank in njihovo zadovoljstvo.